Ladění a opravy klavírů a pianin


Nabízím ladění klavírů a pianin, včetně běžných klavírnických oprav. Působím přednostně ve Vysokém Mýtě a v Chocni (spolupracuji i s místními ZUŠ), do okolních oblastí se vydám po dohodě - podle časových možností.

Mojí doménou je úzká vazba na výuku hry na klavír. Mohu poradit, jak optimálně nastavit servis klavíru k výuce (například řešením pedálu pro menší děti). Jako klavírista navíc vím, co od klavíru očekávám.


Nevíte, zda je potřeba Váš klavír naladit?
Můžete využít službu diagnostiky ladění na dálku. Více zde »


Chcete laděním klavíru někoho obdarovat?
Nabízím možnost úhrady dárkovým poukazem. Více zde »


Zajímáte se o cenu?
Každý klavír je jedinečný, vždy se však na ceně předem domluvíme. Můžete se podívat na orientační ceny »


Se svým živnostenským oprávněním pro činnost "Výroba a opravy hudebních nástrojů" mohu nabídnout veškeré služby v této oblasti, pokud však budete pro nástroj chtít rozsáhlou rekonstrukci (například včetně povrchové úpravy), mohu Vám po prohlídce nástroje pouze doporučit další postup a společně se můžeme obrátit na firmy s odpovídajícím komplexním zázemím.